Népi Játékok Fesztiválja Óvodában / Iskolában

A pályázat tárgya: a nyertes pályázó által választott helyszínen egy jó hangulatú tartalmas rendezvényt szervezünk. Az egyesületünktulajdonában lévő népi, történelmi és logikai játékokat bérleti díj nélkül biztosítjuk (melyek bérleti díja kb. fél millió Ft lenne )
Támogatottak köre:- iskolák, óvodák és bölcsődék Magyarországról, és a Történelmi Magyarország egész területéről; illetve civil szervezetek, társadalmi szervezetek, önkormányzatok, művelődési házak és központok, közhasznú tevékenységet végző cégek, ha zártkörű rendezvényt szerveznek (előre tudják a résztvevők létszámát, pontos adatait)
Ebben kategóriában nem pályázhatnak falunapok, városnapok, fesztiválok szervezői.
Teljes támogatási időszak: 2019. január 20. és 2021. április 10. között megrendezésre kerülő rendezvények.
– Téli időszak: január 1.- április 10. és október 10.- dec. 31
– Nyári időszak: április 11. – október 9.
Pályázatunk célja, „A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. … Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, (A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés b))
Segítséget nyújtsunk az iskoláknak és az óvodáknak abban, hogy a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak minél magasabb színvonalon tudjanak megfelelni.
Kiíró: a Boglárka Hagyományőrző Kulturális Egyesület a néphagyományok megőrzését tűzte ki célul fesztiválokon szórakoztatva a résztvevőket népi és történelmi játékokkal. A gyermekek foglalkoztatásában nagy tapasztattal rendelkező játékmesterek közel 10 éve vesznek részt ehhez hasonló programokban, a Magor Magyarjai Hagyományőrző Egyesületben, melynek megszűnése után alapították meg jelenlegi szervezetüket. Ezen tapasztalatok felhasználásával dolgozták ki a néphagyományok bemutatását játékok segítségével. Különböző ünnepekhez különböző programokkal kapcsolódunk. A vidám hangulatú közös játék után pozitív élményekkel távoznak a résztvevők, úgy sajátítják el az ismereteket a népszokásokról, hogy a tényleges tanulási folyamat negatív részei felmerülnének a gyerekekben.
A program kellékei óvodáknak
a nyári időszakban:
– Kézzel hajtott kosaras fakörhinta
– 30 féle nagyméretű népi játék az aktuális hagyományok jegyében
– Kézműves játszóház
– Asztali logikai fajátékok
a téli időszakban:
– Kézzel hajtott kosaras fakörhinta vagy Kézműves játszóház(a pályázó döntése)
– 30 féle nagyméretű népi játék az aktuális hagyományok jegyében
– Asztali logikai fajátékok
A program időtartama: kb. 2-3 óra
A program kellékei iskoláknak:
a nyári időszakban:
– 30 féle nagyméretű népi játék az aktuális hagyományok jegyében:
– Íjászat- oktatás kipróbálás
– Kézműves játszóház
– Asztali logikai fajátékok
a téli időszakban:
– Íjászat- oktatás kipróbálásvagy Kézműves játszóház(a pályázó döntése)
– 30 féle nagyméretű népi játék az aktuális hagyományok jegyében
– Asztali logikai fajátékok
A program időtartama: kb. 2 óra
A program kellékei bölcsődéknek
a nyári időszakban:
– Kézzel hajtott kosaras fakörhinta
– 20 féle nagyméretű népi játék az aktuális hagyományok jegyében
– Kézműves játszóház
– Asztali logikai fajátékok
a téli időszakban:
– Kézzel hajtott kosaras fakörhinta vagy Kézműves játszóház(a pályázó döntése)
– 20 féle nagyméretű népi játék az aktuális hagyományok jegyében
– Asztali logikai fajátékok

Az éves programunk az évszakok függvényében a következőként alakul (minden megjelölt időszakra más-más játék-összeállítást biztosítunk):
Téli időszak:
– A FARSANG jegyében készült, busójárással, kiszebábbal, bolondos zenés – táncos játékokkal a régi fonókból.A gyerekek kézműves tevékenysége az óriás kiszebáb készítés, melyre a rendezvény folyamán mindenki rátűzheti búját, baját és a végén elégetjük, télűző, busó kezében lévő kolomp megszólaltatása, böllérkirakó, fánkdobó, Lucaszék készítés, libatömő, csirkesöprűző, sólyomreptető, boszorkányles, szarvasűző, óriás malom, hordólovaglás, állatos célbadodó, birkaterelő, patkódobó, katicareptetés, horgászat, bajvívás, halacska szemező, lovagi torna, rovásírásos memória, Toldi erőpróba, páros sí, mini gólyalábak, királyavatás, egyensúlyozó, golyóvezető, puliverseny, mesefa, Mazsola és Tádé.

– HÚSVÉTI Próbáljuk játékos formában megőrizni a húsvétra jellemző szokásokat. Ebben az időszakban használt játékok: tojáslabirintus, tojásvezető, tojás kapkodó, böllér kirakó, csirke keltető, padlás fosztogató,nyuszietető, tojásfestés,birkaterelő, pillangó, mesefa, csigacsalogató, csirkepofozó, horgászat, patkódobó, mérleg, puliverseny, halacska szemező, évszakkirakó, télűző, hordó lovaglás, libatömés, sólyomreptetés, malom, állatos célbadobó, katicareptetés, rovásírásos memória, páros sí, mini gólyalábak, virágporzás méhecskével,

– FORRADALMI/ VÁRJÁTÉK rendezvények játék-összeállítása: bajvívás, megvívnak a sárkánnyal, hordólovaglás, patkódobó, Toldi erőpróba, várostrom, gólyalábazás, szarvasűző, kötélhúzás, egyensúlyozó, zsákbaugrás, királyavatás, állatos célbadodó, sólyomreptetés, lovagi torna, csirkepofozó, horgászat, bohóc kalapács, páros sí, koszordobó, karikázó, mérleg, mocsárjáró, kirakó, rovásírásos memória, puliverseny, böllér kirakó, malom, diótörő

– ADVENT:Lucaszékkészítés, boszorkányles, varázsszán, fenyődiszitő, szaloncukor-elkapó, csúcs disz, cukorkásdoboz, gyertyagyújtó, télapócsizma, nyuszietető, diótörő libatömés, sólyomreptetés, vadászat, sajtlabirintus, Mazsola és Tádé, Mikulás puttony, koszorúdobó, hordólovaglás,mérleg, horgászat, böllérkirakó, birkaterelő, halacska szemező, szarvasűző, rovásírás memória, egyensúlyozó,puliverseny, mesefa, malom
Nyári időszak programjai:
– GYEREKNAP, NYÁRsajtlabirintus, évszakkirakó, mézgyűjtő, mesefa, sárkányvadászat, hordólovaglás, Mazsola és Tádé, diótörő, várostrom, bajvívás, sólyomreptető, lovagi torna, almaszedés, szőlőszüret,patkódobó, csirkepofozó, horgászat, gólyalábak, páros sí, libatömés, malom, birkaterelő, nyuszi etető, halacska szemező, szarvas űző, rovásírás memória, mérleg, egyensúlyozó, puli verseny, vadászat

– ŐSZI BETAKARÍTÁS szüret, őszi betakarítások: almaszedés, szőlőszüret, malom, birkaterelő, halacskaszemező, irány a tökház,szarvasűző, évszakkirakó, mézgyűjtő, mesefa, sárkányvadászat, hordólovaglás, katicareptetés, várostrom , bajvívás, karikadobó, mocsárjáró, Toldi erőpróba, zsákban ugrálás, mérleg, egyensúlyozó, golyóvezető, puliverseny, vadászat, sólyomreptető, patkódobó, csirkepofozó, horgászat, gólyalábak, páros sí, nyuszietető
A rendezvény összköltsége: 650 000 Ft, mely a következő költségekből tevődik össze: a játékmesterek költségei, regisztrációs lapok, díjak: égetett fa érmek- kézműves termék, (melyek értéke 500 Ft,-/ db), alapanyagok, amortizációs költségek, szervezési, lebonyolítási költségek, az eszközök össze és szétszerelési költségei és a játékok bérleti díja.
Önrész:
– a téli időszakban: 800,- Ft / gyermek (min. 60 résztvevő).
– a nyári időszakban:900,- Ft / gyermek (min. 70 résztvevő).
Ez az összeg a következő költségeket tartalmazza: az alapanyagokat, a díjakat (minden gyermek ajándékot kap, egy fába égetett érmet, szalagra fűzve), a diplomákat, a játékmesterek költségeit.
A rendezvényre meghívhatják a szülőket, rokonokat is, a 14 év feletti vendégek és a pedagógusok ingyen vehetnek részt a rendezvényen. A 2 és 14 év közötti meghívott gyerekek számára érvényes az önrész/gyerek

Régi pályázóknak:Azon intézmények számára, akikhez a programunkkal már ellátogattunk, akár a Boglárka Hagyományőrző Egyesülettel, akár a Magor Magyarjai Hagyományőrző Egyesülettel az önrész:
– a téli időszakban: 700,- Ft/ gyermek (min. 60 résztvevő).
-a nyári időszakban 800,- Ft / gyermek (min. 70 résztvevő).
Létszámtól függő kedvezmények:
• 140 fő feletti létszám esetén 50 Ft/fő kedvezmény
• 250 fő feletti létszám esetén 100 Ft/fő kedvezmény
Több intézmény összefogva is nyújthat be pályázatot (minden intézmény adatait kérnénk feltüntetni). Ha egy közös helyszínt jelölnek meg, és ha a közös gyereklétszám meghaladja a 140 főt, két rendezvényt tartunk ugyanazon a napon különböző időpontban.
Szállítási költség: 70 Ft/km (székhely: Tiszakécske)
A pályázatok benyújtásának módja: az egyesület honlapján keresztül: www.fakorhinta.huItt előbb regisztrálni kell, majd a választott pályázat formanyomtatványát kitölteni, ezután kinyomtatni, aláírva, lepecsételve PDF vagy JPEG formátumbanfeltölteni, vagy e-mailben a boglarkahke@gmail.com e-mail címre.
A pályázati benyújtás határideje:
I. forduló: 2019. február15.
II. Ezt követően minden hónap 10. napja
Amit a pályázó biztosit: a játékok kipakolásához szükséges terület, engedélyekkel, 500- 200 m2
– asztali logikai játékokhoz 6 db sörpad méretű asztalból
– kézműves játszóházhoz: 2db asztal, 220V, 1500W
Elbírálás: A beadási határidőt követően 10 napon belül.
Ha egy évben több rendezvényre nyújt be pályázatot, a második rendezvénytől a régi pályázóknak szóló kedvezményeket is igényelheti.
Értesítés:Az elbírálástól számítva max.10 napon belül e-mailben.
Szerződéskötés:a támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a nyertes pályázók számára a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Érdeklődni lehet: e-mailben a boglarkahke@gmail.comcímen vagy telefonon az egyesület elnökénél.Telefonszám:Lőrincz Teréz06 70 / 615 6275.
Bővebb információa Boglárka Hagyományőrző Kulturális Egyesület honlapján található:www.fakorhinta.hu(képek, videók a játékokról és a már lezajlott rendezvényekről, értékelések, tudnivalók stb.)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn