Népi Játékok Fesztiválja Óvodában / Iskolában

A pályázat tárgya: a nyertes pályázó által választott helyszínen egy jó hangulatú tartalmas rendezvényt szervezünk. Az egyesületünk tulajdonában lévő népi, történelmi és logikai játékokat bérleti díj nélkül biztosítjuk ( melyek bérleti díja kb. fél millió Ft lenne )

Támogatottak köre:– iskolák, óvodák és bölcsődék Magyarországról, és a Történelmi Magyarország egész területéről; illetve civil szervezetek, társadalmi szervezetek, önkormányzatok, művelődési házak és központok, közhasznú tevékenységet végző cégek ha zártkörű rendezvényt szerveznek ( előre tudják a résztvevők létszámát, pontos adatait

Ebben kategóriában nem pályázhatnak falunapok, városnapok, fesztiválok szervezői.

Teljes támogatási időszak: 2018. január 20. és 2019. április 10. között megrendezésre kerülő rendezvények.

   – Téli időszak: 2018. január 20.- április 10. és október 10.- 2019. április 10.

Nyári időszak: 2018. április 11. – október 9.

Pályázatunk célja, „A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. … Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, (A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés b))

Segítséget nyújtsunk az iskoláknak és az óvodáknak abban, hogy a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak minél magasabb színvonalon tudjanak megfelelni.

Kiíró: a Boglárka Hagyományőrző Kulturális Egyesület a néphagyományok megőrzését tűzte ki célul fesztiválokon szórakoztatva a résztvevőket népi és történelmi játékokkal. A gyermekek foglalkoztatásában nagy tapasztattal rendelkező játékmesterek közel 10 éve vesznek részt ehhez hasonló programokban, a Magor Magyarjai Hagyományőrző Egyesületben, melynek megszűnése után alapították meg jelenlegi szervezetüket. Ezen tapasztalatok felhasználásával dolgozták ki a néphagyományok bemutatását játékok segítségével. Különböző ünnepekhez különböző programokkal kapcsolódunk. A vidám hangulatú közös játék után pozitív élményekkel távoznak a résztvevők, úgy sajátítják el az ismereteket a népszokásokról, hogy a tényleges tanulási folyamat negatív részei felmerülnének a gyerekekben.

A program kellékei óvodáknak

a nyári időszakban:

 • Kézzel hajtott kosaras fakörhinta
 • 30 féle nagyméretű népi játék az aktuális hagyományok jegyében
 • Kézműves játszóház
 • Asztali logikai fajátékok

a téli időszakban:

 • Kézzel hajtott kosaras fakörhinta vagy Kézműves játszóház (a pályázó döntése)
 • 30 féle nagyméretű népi játék az aktuális hagyományok jegyében
 • Asztali logikai fajátékok

A program kellékei iskoláknak

a nyári időszakban:

 • 30 féle nagyméretű népi játék az aktuális hagyományok jegyében:
 • Íjászat – oktatás kipróbálás
 • Kézműves játszóház
 • Asztali logikai fajátékok

a téli időszakban:

 • Íjászat – oktatás kipróbálás vagy Kézműves játszóház (a pályázó döntése)
 • 30 féle nagyméretű népi játék az aktuális hagyományok jegyében
 • Asztali logikai fajátékok

A program kellékei bölcsődéknek

a nyári időszakban:

 • Kézzel hajtott kosaras fakörhinta
 • 20 féle nagyméretű népi játék az aktuális hagyományok jegyében
 • Kézműves játszóház
 • Asztali logikai fajátékok

a téli időszakban:

 • Kézzel hajtott kosaras fakörhinta vagy Kézműves játszóház (a pályázó döntése)
 • 20 féle nagyméretű népi játék az aktuális hagyományok jegyében
 • Asztali logikai fajátékok

 

 

Az éves programunk az évszakok függvényében a következőként alakul (minden megjelölt időszakra más-más játék-összeállítást biztosítunk):

Téli időszak:

 • A FARSANG jegyében készült, busójárással, kiszebábbal, bolondos zenés – táncos játékokkal a régi fonókból. A gyerekek kézműves tevékenysége az óriás kiszebáb készítés, melyre a rendezvény folyamán mindenki rátűzheti búját, baját és a végén elégetjük,télűző óriás busóval, busó kezében lévő kolomp megszólaltatása, disznóvágás folyamata kirakóban, böllérkirakó, fánkdobó, Lucaszék készítés, libatömő, csirkesöprűző, sólyomreptető, boszorkányles, szarvasűző, hordólovaglás, állatos célbadodó, birkaterelő, patkódobó, katicareptetés, horgászat, bajvívás, halacska szemező, lovagi torna, rovásírásos memória, Toldi erőpróba, páros sí,mini gólyalábak, királyavatás, egyensúlyozó, golyóvezető, puliverseny, mesefa, csigacsalogató.

 

 • HÚSVÉTI Próbáljuk játékos formában megőrizni a húsvétra jellemző szokásokat. Ebben az időszakban használt játékok: tojáslabirintus, nyuszietető, tojásfestés, tojásfújás,, birkaterelő, golyóvezető, mesefa, csigacsalogató, csirkepofozó, horgászat, patkódobó, mérleg, puliverseny, halacska szemező, évszakkirakó, mocsárjáró, télűző, karikadobó, hordó lovaglás, libatömés, sólyomreptetés, malom, szarvasűző, állatos célbadobó, katicareptetés, rovásírásos memória, páros sí, mini gólyalábak, virágporzás méhecskével,

 

 • FORRADALMI rendezvények játékösszeállítása: bajvívás, megvívnak a sárkánnyal, hordólovaglás, patkódobó, Toldi erőpróba, elfoglalják a várat az ágyúval, gólyalábazás, szarvasűző, kötélhúzás, egyensúlyozó, zsákbaugrás, királyavatás, állatos célbadodó, sólyomreptetés, lovagi torna, csirkepofozó, horgászat, bohóc kalapács, páros sí, karikadobó, karikázó, mérleg, mocsárjáró, kirakó, rovásírásos memória, puliverseny, mesefa, malom, évszakkirakó.

 

 • ADVENT: Lucaszékkészítés, boszorkányles, libatömés, csirkesöprűzés, sólyomreptetés, Mikulás szán, Mikulás puttony, koszorúdobó, állatos célbadobó, hordólovaglás, patkódobó, horgászat, böllérkirakó, birkaterelő, halacska szemező, szarvasűző, mocsárjáró, Toldi erőpróba, rovásírás memória, páros sí, mini gólyaláb, királyavatás, egyensúlyozó, golyóvezető, puliverseny, mesefa, évszakkirakó, kukoricamorzsolás, csigacsalogató, malom

 

Nyári időszak programjai:

 • GYEREKNAP, NYÁR királyavatás, évszakkirakó, mézgyűjtő, mesefa, sárkányvadászat, hordólovaglás, csigacsalogató, katicareptetés, várostrom , bajvívás, sólyomreptető, lovagi torna, patkódobó, csirkepofozó, horgászat, gólyalábak, páros sí, kirakó, birkaterelő, nyuszietető, halacska szemező, szarvasűző, karikadobó, mocsárjáró, Toldi erőpróba, zsákban ugrálás, vak fűzőcske, vak építő, rovásírás memória, labirintus, mérleg, egyensúlyozó, golyóvezető, puliverseny, állatos célbadobó,

 

 • ŐSZI BETAKARÍTÁS szüret, őszi betakarítások: almaszedés, szőlőszüret, malom, birkaterelő, halacskaszemező, szarvasűző, évszakkirakó, mézgyűjtő, mesefa, sárkányvadászat, hordólovaglás, csigacsalogató, katicareptetés, várostrom , bajvívás, karikadobó, mocsárjáró, Toldi erőpróba, zsákban ugrálás, mérleg, egyensúlyozó, golyóvezető, puliverseny, állatos célbadobó, sólyomreptető, patkódobó, csirkepofozó, horgászat, gólyalábak, páros sí, nyuszietető

 

A rendezvény összköltsége: 650 000 Ft, mely a következő költségekből tevődik össze: a játékmesterek költségei, regisztrációs lapok, díjak: égetett fa érmek- kézműves termék, (melyek értéke 500 Ft,-/ db), alapanyagok, amortizációs költségek, szervezési, lebonyolítási költségek, az eszközök össze és szétszerelési költségei és a játékok bérleti díja.

Önrész:

– a téli időszakban: 700,- Ft / gyermek (min. 60 résztvevő).

– a nyári időszakban: 800,- Ft / gyermek (min. 70 résztvevő).

Ez az összeg a következő költségeket tartalmazza: az alapanyagokat, a díjakat (minden gyermek ajándékot kap, egy fába égetett érmet, szalagra fűzve), a diplomákat, a játékmesterek költségeit.
A rendezvényre meghívhatják a szülőket, rokonokat is, a 14 év feletti vendégek és a pedagógusok ingyen vehetnek részt a rendezvényen. A 2 és 14 év közötti meghívott gyerekek számára érvényes a 800,- Ft/ gyermek önrész.

 

Régi pályázóknak: Azon intézmények számára, akikhez a programunkkal már ellátogattunk, akár a Boglárka Hagyományőrző Egyesülettel, akár a Magor Magyarjai Hagyományőrző Egyesülettel az önrész:

a téli időszakban: 600,- Ft / gyermek (min. 60 résztvevő).

a nyári időszakban 700,- Ft / gyermek (min. 70 résztvevő).

Létszámtól függő kedvezmények:

 • 140 fő feletti létszám esetén 10% kedvezmény
 • 250 fő feletti létszám esetén 20% kedvezmény

Több intézmény összefogva is nyújthat be pályázatot ( minden intézmény adatait kérnénk feltüntetni). Ha egy közös helyszínt jelölnek meg, és ha a közös gyereklétszám meghaladja a 140 főt, két rendezvényt tartunk ugyanazon a napon különböző időpontban.

Régi pályázóknak: Azon intézmények számára, akikhez a programunkkal már ellátogattunk, akár a Boglárka Hagyományőrző Egyesülettel, akár a Magor Magyarjai Hagyományőrző Egyesülettel az önrész 700 Ft / gyermek és a pályázati űrlap Egyszerűsített formanyomtatvány ovi., isk. változatát kell kitölteni.

Szállítási költség: 70 Ft/km ( székhely: Tiszakécske)

A pályázatok benyújtásának módja: az egyesület honlapján keresztül: www.fakorhinta.hu Itt előbb regisztrálni kell, majd a választott pályázat formanyomtatványát kitölteni, ezután kinyomtatni, aláírva, lepecsételve PDF vagy JPEG formátumban feltölteni, vagy e-mailben a boglarkahke@gmail.com e-mail címre.

A pályázati benyújtás határideje:

 1. forduló: 2018. február 5.
 2. Ezt követően minden hónap 5. napja 2019 február 5.-ig

Szállítási költség: 70 Ft/km ( székhely: Tiszakécske)

Elbírálás: A beadási határidőt követően 10 napon belül.

Értesítés: Az elbírálástól számítva max.10 napon belül e-mailben.

Szerződéskötés: a támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a nyertes pályázók számára a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

Érdeklődni lehet: e-mailben a boglarkahke@gmail.com vagy magor.magyarjai@freemail.hu címen vagy telefonon az egyesület elnökénél. Telefonszám: Lőrincz Teréz 06 70 / 615 6275.

Bővebb információ a Boglárka Hagyományőrző Kulturális Egyesület honlapján található: www.fakorhinta.hu (képek, videók a játékokról és a már lezajlott rendezvényekről, értékelések, tudnivalók stb.)

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn